W tym roku inicjatywa „Mieszkanie dla absolwenta z niepełnosprawnością” przeszła spore zmiany, dzięki czemu zwiększyły się szanse na własne mieszkanie do osób, które ukończyły już studia i zmagały się z różnymi formami niepełnosprawności. Celem tego programu jest okazanie większego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, aby mogły rozpocząć bardziej samodzielne życie we własnym mieszkaniu. Dowiedz się więcej na temat samej inicjatywy oraz ostatnio zaproponowanych zmian w projekcie.

Program Mieszkanie dla absolwenta z niepełnosprawnością – wstępne informacje

Trzeba zacząć od początku, czyli od 8 grudnia 2023 roku, kiedy to projekt wszedł w życie i pierwsze osoby mogły skorzystać z programu wsparcia. Jest to inicjatywa PFRON, czy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością, która początkowo nosiła nazwę „Samodzielność – Aktywność – Mobilność! Mieszkanie dla absolwenta”. Na czym dokładnie polega?

Chodzi przede wszystkim o wsparcie osób z niepełnosprawnością, które właśnie ukończyły kierunki na uczelniach wyższych i poszukują własnego mieszkania na wynajem. Ten program ma na celu wspierać finansowo w wynajmowaniu mieszkań lub domów jednorodzinnych do momentu usamodzielnienia, czyli znalezienia pracy. Okres wsparcia może trwać nawet do 60 miesięcy, a program ten rozszerzył grupę beneficjentów również o osoby, które opuszczają rodziny zastępczy, domy dziecka czy inne placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Ile może wynieść dofinansowanie z programu wsparcia dla osób niepełnosprawnych?

Głównym kryterium ustalenia kwoty dofinansowania jest lokalizacja, w której absolwent szuka mieszkania, co jest dość oczywiste, ponieważ w każdym mieście ceny wynajmu mieszkania znacznie się od siebie różnią. Drugim ważnym kryterium jest stopień niepełnosprawności i posiadanie wózka inwalidzkiego, co z wiadomych względów jest traktowane jako znaczne utrudnienie, a tym samym dofinansowanie jest większe.

Założenie programu Mieszkanie dla absolwentów z niepełnosprawnością to pokrycie całkowite kosztów wynajmu w pierwszym roku zamieszkiwania, a następnie kwota ta stopniowo się zmniejsza – w drugim roku jest to 70%, a w trzecim 40% pokrycia kosztów wynajmu. Celem jest zwiększenie mobilizacji osób z niepełnosprawnością, aby podjęli się szukania pracy i starali się prędzej usamodzielnić.

Warunki korzystania z programów wsparcia dla osób z niepełnosprawnością

Możemy w zasadzie wyróżnić obecnie jeszcze dwa podstawowe programy wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, które również posiadają pewne kryteria kwalifikujące do wzięcia udziału. Zapoznaj się z najważniejszymi warunkami:

  • Program Wspomaganych Społeczności Mieszkaniowych dla osób z niepełnosprawnością – zakłada stworzenie około 50 Wspomaganych Społeczności Mieszkaniowych (WSM), które mają zapewnić miejsce zamieszkania dla przeszło 600 osób z niepełnosprawnościami. Warunkiem koniecznym jest zakwalifikowanie się do wysokiego stopnia niepełnosprawności, które wymagają całodobowej opieki.
  • Program Samodzielność – Aktywność – Mobilność! Dostępne mieszkanie – polega na dofinansowaniu do zmiany miejsca zamieszkania na nieruchomość dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Program obejmuje wszystkie osoby z niepełnosprawnościami narządów ruchu, które nie ukończyły jeszcze 65 roku życia, a dofinansowanie pokrywa różnicę między mieszkaniem sprzedawanym, a nabywanym.

Jak można skorzystać z programu Mieszkanie dla absolwenta z niepełnosprawnością?

Na początek należy złożyć wniosek do PFRON-u z niezbędnymi dokumentami i zaświadczeniami o niepełnosprawności. Istnieją trzy możliwości złożenia wniosku: online poprzez System Obsługi Wsparcia, samodzielnie w siedzibie lub za pośrednictwem Starostwa Powiatowego.

Wówczas urząd ma 14 dni na wydanie decyzji z informacją, czy przyjął albo odrzucił Twój wniosek wraz z podaniem uzasadnienia. Następnie masz 90 dni na przedstawienie w PFRON umowy najmu mieszkania oraz zaświadczenia o jego dostępności, do którego planujesz się wprowadzić.

Ostatnim etapem jest zawarcie umowy ze Starostwem Powiatowym o dofinansowanie wynajmu mieszkania, dzięki czemu środki z programu będą trafiać na konto beneficjenta 10 dnia każdego miesiąca. Trzeba jednocześnie spełniać kilka warunków, by dofinansowanie mogło zostać przyznane:

  • osoba z niepełnosprawnością musi rzeczywiście mieszkać w wyznaczonym mieszkaniu;
  • na każdego najemcę (w przypadku zamieszkania w mieszkaniu kilku osób) nie może przypadać mniej niż 20m2;
  • umowa musi zostać spisana, a beneficjent musi znaleźć się na niej jako najemca;
  • w umowie muszą zostać zawarte wszystkie czynsze i inne opłaty dodatkowe;
  • czynsz musi być opłacany przez najemcę na wskazany numer rachunku bankowego.