Dowiedz się, czy ubezpieczenie kredytu gotówkowego jest obowiązkowe? Wyjaśnimy na czym dokładnie polega samo ubezpieczenie i czego może dotyczyć, a także przedstawimy najważniejsze argumenty przemawiające za zabezpieczeniem swojego kredytu gotówkowego.

Czy ubezpieczenie kredytu gotówkowego jest konieczne?

Każdy bank oferując kredyt gotówkowy, może zaproponować Ci również ubezpieczenie do zobowiązania. Warto zaznaczyć, że nie masz obowiązku wykupywania ubezpieczenia do kredytu gotówkowego – nie ma takiej potrzeby. Jednak często banki zachęcają do zakupu i oferują znacznie korzystniejsze warunki kredytowe.

Możliwość zakupienia polisy istnieje zarówno przed momentem podpisania umowy kredytowej, jak i już w trakcie trwania zobowiązania. Zdarza się, że ubezpieczenie jest zalecane, gdy kredytobiorca nie posiada odpowiedniej zdolności kredytowej. Wówczas taka polista stanowi jego dodatkowe zabezpieczenie i zwiększa szanse na otrzymanie pozytywnej decyzji z banku.

Ubezpieczenie gotówkowe – na czym polega?

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, ubezpieczenia są zwykle proponowane przez banki jako dodatkowa usługa, z której możesz, ale nie musisz skorzystać. Warto jednak dowiedzieć się, na jakiej zasadzie działa ubezpieczenie do kredytu gotówkowego.

Zasady są bardzo proste – ubezpieczenie ma posłużyć w momencie, gdy kredytobiorca z przyczyn losowych nie będzie miał możliwość spłacania zobowiązania. W takiej sytuacji ubezpieczyciel przejmuje część lub całość zobowiązania, w zależności od rodzaju polisy, na którą zdecydował się kredytobiorca.

Takie rozwiązanie może okazać się pomocne, gdy stracisz pracę, zachorujesz lub będziesz ofiarą wypadku. W życiu zdarzają się różne sytuacje, których nie można przewidzieć, a warto się na nie przygotować i mniej stresować, jeśli chodzi o systematyczne regulowanie rat kredytu. To zabezpieczenie działa dwustronnie, ponieważ chroni nie tylko kredytobiorcę, ale również sam bank, który będzie miał pewność, że zobowiązanie zostanie spłacone w terminie.

Co może obejmować ubezpieczenie kredytu gotówkowego?

Ubezpieczenie kredytu gotówkowego może obejmować różne sytuacje losowe, a można podzielić to zazwyczaj według rodzajów ochrony:

  • przed utratą pracy – konieczne jest uzyskanie statusu bezrobotnego, a spłata rat kredytu będzie prowadzona do momentu znalezienia nowego miejsca pracy, co zazwyczaj obejmuje kilka miesięcy maksymalnie;
  • na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu – mowa o wypadku, który spowodował ciężkie obrażenia i brak możliwości dalszego wykonywania pracy, gdzie polisa pokrywa nie tylko raty kredytu, ale również koszty leczenia i rehabilitacji;
  • na wypadek hospitalizacji – dotyczy tylko okresu przebywania w szpitalu;
  • na wypadek poważnego zachorowania – pokrycie rat kredytu w sytuacji, gdy kredytobiorca posiada stwierdzone poważne schorzenie uniemożliwiające wykonywanie zawodu;
  • na skutek śmierci kredytobiorcy – mowa o ubezpieczeniu na życie, które gwarantuje spłatę zobowiązania po śmierci.

Kiedy możliwe jest otrzymanie zwrotu ubezpieczenia kredytu gotówkowego?

Kredytobiorca, który zdecyduje się na dokupienie dodatkowej polisy kredytu gotówkowego, ma szasnę otrzymania zwrotu w momencie gdy:

  • odstąpi od umowy ubezpieczeniowej;
  • umowa ubezpieczeniowa zostanie wypowiedziana przez kredytobiorcę w trakcie spłaty zobowiązania;
  • umowa ubezpieczeniowa zostanie rozwiązana po całkowitej spłacie zobowiązania.

Warunkiem koniecznym otrzymania zwrotu jest posiadanie nadpłaty polisy kredytu gotówkowego, a zatem nie mówimy o miesięcznej spłacie zobowiązania. Jeśli ubezpieczenie kredytu zostało pokryte przez Ciebie z góry na określony czas, możesz ubiegać się o zwrot nadpłaty, gdy zakończysz umowę ubezpieczeniową przed czasem lub spłacisz swój kredyt gotówkowy.

Czy warto zdecydować się na ubezpieczenie kredytu gotówkowego?

Trzeba na wstępie zaznaczyć, że ubezpieczenie jest dodatkowym kosztem dla kredytobiorcy, który może opłacić z góry na dłuższy okres czasu lub doliczyć określoną kwotę do miesięcznych rat kredytowych. Zazwyczaj nie są duże kwoty, aczkolwiek będą proporcjonalnie rosły do wysokości zaciągniętego kredytu gotówkowego.

Jednak oprócz nieco podwyższonych kosztów całkowitych kredytu, zyskujesz wiele udogodnień. Mowa przede wszystkim o ochronie w razie zdarzeń losowych, które mogą przytrafić się każdemu i to niespodziewanie. Również często ubezpieczenie kredytu pozwala na otrzymanie korzystniejszych warunków kredytowych – w tym przykładowo niższe oprocentowanie. Tym samym zwiększa się Twoja zdolność kredytowa, gdy starasz się o wyższą kwotę kredytu.

Istotnym też punktem jest możliwość zrezygnowania z ubezpieczenia w dowolnym momencie, bez ponoszenia żadnych konsekwencji. To wszystko zdecydowanie przemawia na korzyść ubezpieczenia kredytu gotówkowego, co mogą przedstawić Ci nasi Eksperci kredytowi Fin2 na bezpłatnym spotkaniu.