W zasadzie każdy właściciel kredytu hipotecznego, doskonale zdaje sobie sprawę ile dodatkowych kosztów wiąże się ostatecznie z zaciągnięciem zobowiązania finansowego. Jednym z nich jest właśnie ubezpieczenie pomostowe, które znaczenie przybliżymy nieco bardziej w dalszej części tekstu. Głównie jednak skupimy się na najważniejszej zmianie ustawy z ostatnich kilku dni, która zdecydowanie zmniejsza koszty po stronie kredytobiorcy, a tym samym umożliwia ubieganie się o zwrot pieniędzy od banku. Jak to działa i co powinieneś na ten temat wiedzieć – dowiesz się z dzisiejszego artykułu.

Co oznacza ubezpieczenie pomostowe przy kredycie hipotecznym?

Mówiąc najprościej, jest to forma zabezpieczenia się banku przed ryzykiem udzielania kredytobiorcy kredytu hipotecznego. W przypadku, gdy klient nie będzie miał możliwości spłaty zobowiązania, bank może uchronić się przed stratą, dzięki pobieranej wcześniej opłacie. Zazwyczaj waha się ona między 1-2%, aczkolwiek każdy bank może ustalić własną wartość ubezpieczenia pomostowego.

Generalnie trzeba pamiętać, że odsetki te są pobierane do momentu wpisania hipoteki do księgi wieczystej, która stanowi jednoznacznie zabezpieczenie banku. Taki proces może trwać od kilku tygodniu do nawet paru miesięcy, a jest to całkowicie niezależne od kredytobiorcy. Tutaj największą rolę odgrywają sądy oraz ich przepustowości, dzięki której są w stanie podjąć decyzje i tym samym „aktywować” kredyt hipoteczny.

W większości przypadków ubezpieczenie pomostowe jest obowiązkowe przy kredycie hipotecznym i podpisywane jest wraz z umową kredytową. Natomiast wchodzi w życie od chwili wypłaty kredytu – przy zakupie nieruchomości z rynku wtórnego lub dopiero po wypłacie pierwszej transzy kredytu – przy zakupie nieruchomości z rynku pierwotnego.

Do chwili znalezienia się Twojej hipoteki w księdze wieczystej, jesteś zobowiązany do opłacania dodatkowego ubezpieczenia pomostowego w wysokości ustalonej przez bank. Po dokonaniu wpisu rata kredytu hipotecznego automatycznie powinna zostać pomniejszona o kwotę marży zabezpieczającej. Jeśli tak się jednak nie stało, powinieneś czym prędzej zgłosić ten fakt do banku i oczekiwać zwrotu nadpłaconego ubezpieczenia pomostowego.

Sytuacja jednak wygląda nieco inaczej, dzięki aktualizacji ustawy dotyczącej ubezpieczenia pomostowego dla właścicieli kredytów hipotecznych. Sprawdź, co się zmieniło?

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu pomostowym – co musisz wiedzieć?

Dokładnie 6 lipca bieżącego roku, do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji Ustawy o kredycie hipotecznym, a niecały miesiąc później przyjęto zaproponowane poprawki. Rząd miał dokładnie 30 dni na wprowadzenie zmian w życie, co udało się zrealizować 17 września.

Czego dokładnie będą dotyczyć zmiany?

  • banki w dalszym ciągu będą mogły wymagać od kredytobiorców zabezpieczenia w formie ubezpieczenia pomostowego;
  • dodatkowa marża może być pobierana jedynie do momentu wpisania hipoteki do księgi wieczystej;
  • po dokonaniu wpisu do księgi wieczystej bank jest zobowiązany do zwrócić pieniądze pobrane na poczet ubezpieczenia pomostowego lub potraktować to jako częściowo spłatę zobowiązania.

Wszelkie zmiany będą dotyczyć zarówno kredytobiorców, którzy zawarli umowę o kredyt hipoteczny w dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy, jak i wszyscy kredytobiorcy, których umowy kredytowe zostały podpisane, ale hipoteki nie zostały jeszcze wpisane do ksiąg wieczystych.

Podsumowując, kredytobiorca może liczyć na zwrot nadpłaconej kwoty po oficjalnym wpisie do księgi wieczystej, co oznacza że im dłuższy był proces weryfikacji przez sąd, tym większą otrzyma kwotę od banku.

Proces zwrotu ubezpieczenia pomostowego

Jak zatem będzie wyglądała cała procedura? Zasady zwrotów będą uwzględniane w umowach kredytowych poszczególnych banków, a to z kolei oznacza, że wszędzie będą obowiązywały inne warunki.

Masz do wyboru dwa rozwiązania: zwrot pieniędzy na wskazany w umowie rachunek bankowy lub przeznaczenie tych pieniędzy na częściową spłatę kredytu hipotecznego. Decyzja z pewnością będzie należała do Ciebie, jednak jej podjęcie będziesz prawdopodobnie musiał potwierdzić w formie wniosku do swojego banku, w którym masz zaciągnięty kredyt.

Moment wypłacenia środków nadal będzie uzależniony od dnia formalnego wpisu hipoteki do księgi wieczystej. Dopiero wtedy kończy się naliczanie marży przez bank, a ten z kolei będzie w obowiązku zwrócenia Ci pieniędzy w wyznaczony przez Ciebie sposób.

Jakie będą konsekwencje zwrotu ubezpieczenia pomostowego?

Z perspektywy kredytobiorcy, będzie to przede wszystkim zwiększenie płynności finansowej, ze względu na późniejszy zwrot nadpłaconych środków. Do tej pory pieniądze te były traktowane jako stała dodatkowe zabezpieczenie banków, które musiały uchronić się w razie niewypłacalności klienta.

Rząd ma na celu wsparcie kredytobiorców, zwłaszcza w ostatnim czasie, gdy oferty kredytowej stają się mniej korzystne, a ceny nieruchomości mocno wywindowały w górę. Ubezpieczenie pomostowe można zatem potraktować obecnie jako kaucję wpłacaną przez kredytobiorcę w razie niewypłacalności i braku wpisu do księgi wieczystej.

Z kolei instytucje finansowe nadal są odpowiednio zabezpieczone i tym samym nie rezygnują przecież z pozostałych opłat tj. prowizji banku czy marży stanowiącej stały element raty kredytu hipotecznego. Zadaniem powyższej nowelizacji jest również skrócenie czasu oczekiwania na wpis do księgi wieczystej, co być może uda się dzięki dołączeniu do procesu notariuszy.

Na pewno zachęcamy do śledzenia naszych aktualności, gdzie jako Eksperci Finansowi Fin2 będziemy na bieżąco informować Was o wszelkich zmianach zachodzących w ustawach o kredytach hipotecznych i nie tylko!