Jak poprawnie przygotować wniosek o udzielenie wakacji kredytowych? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w oparciu o nasze doświadczenie i aktualną wiedzę na temat wakacji kredytowych, których szczegóły są właśnie ustalane. Sam proces składania wniosku nie powinien się różnić od obecnych procedur – jednak warto zapoznać się z nowymi zasadami wakacji kredytowych.

Wakacje kredytowe – co powinien zawierać Twój wniosek?

Na ten moment możemy jedynie spekulować odnośnie elementów wniosku o wakacje kredytowe, ponieważ prace legislacyjne wciąż trwają i nie znamy jeszcze oficjalnych procedur oraz zasad działania programu dla kredytobiorców. Jednak zakładamy, że sam wniosek o przerwę w spłacaniu rat, będzie wyglądał bardzo podobnie.

Co w takim razie powinien zawierać? Oczywiście wszystkie Twoje dane osobowe, oznaczenie Twojego kredytodawcy oraz numer umowy kredytowej. Poza typowymi formalnościami, konieczne jest podanie informacji odnośnie okresu zawieszenia rat kredytu. Wszystko to musi zostać potwierdzone oświadczeniem, że zawarta umowa kredytowa wiąże się jedynie z zaspokojeniem potrzeb konsumenta i jesteś świadomy odpowiedzialności karnej w razie składania fałszywych zeznań.

Złożenie wniosku do tej pory mogło odbyć się bezpośrednio w banku udzielającym kredytu lub składając wniosek w formie online dzięki bankowości elektronicznej. Nasi Eksperci Fin2 twierdzą, że sposób ten pozostanie raczej bez zmian, ponieważ do tej pory sprawdzał się bez zarzutów.

W ten sposób możesz starać się o zawieszenie czterech rat kredytu w ciągu roku, co zostanie podzielone według kwartałów. Wedle ostatnich doniesień w drugim kwartale 2024 roku, kredytobiorcy będą mieli możliwość zawieszenia dwóch rat kredytu w związku z opóźnieniem wejścia w życie programu wakacji kredytowych. Następnie zostanie możliwość zastopowania spłaty kredytu raz w trzecim i raz w czwartym kwartale.

Wakacje kredytowe – kto będzie mógł złożyć wniosek o zawieszenie rat kredytu?

Poprzednio obowiązujące programy wsparcia dla kredytobiorców pozwalały w większości przypadków zawiesić spłatę kredytu bez szczególnym uwarunkowań. Spowodowane było to głównie przez trwającą pandemię, rosnącą inflację i bezrobocie, które zdążyły się nawarstwić i odbić na sytuacji finansowej wielu Polaków. Wówczas wakacje kredytowe okazały się dla większości jedynym rozwiązaniem na zachowanie płynności finansowej.

Jak to wygląda obecnie i kto według nowej propozycji będzie mógł skorzystać z wakacji kredytowych? Poznaj najważniejsze warunki do spełnienia w ramach wakacji kredytowych:

  • zawieszenie rat może dotyczyć wyłącznie umowy o kredyt hipoteczny podpisanej przed 1 lipca 2022 roku;
  • kredyt musi być zaciągnięty w polskiej walucie;
  • kwota zobowiązania nie może przekraczać 1,2 mln złotych;
  • kredytobiorca powinien znajdować się w trudnej sytuacji finansowej określonej konkretnymi kryteriami dochodów według wskaźnika RdD.

Pewnie zastanawiasz się, czym dokładnie jest wskaźnik RdD i na czym polega? Określa on stosunek Twoich dochodów wobec spłacanych rat kredytu. Wartość wskaźnika według nowego programu wakacji kredytowych musi być większa niż 30% (przy dochodach liczonych z ostatnich trzech miesięcy). Wyjątkiem są osoby posiadające więcej niż trójkę dzieci – wówczas wskaźnik RdD może być mniejszy.

Kiedy będzie można złożyć wniosek o wakacje kredytowe?

Wiemy, że 5 marca 2024 Donald Tusk potwierdził, że projekt został zatwierdzony przez Radę Ministrów, co jest jednoznaczne z rozpoczęciem formalizowania całego programu. Według pierwotnych założeń, wakacje kredytowe miały rozpocząć się od 1 marca 2024 r. Jednak w związku z dużą ilością projektów opracowywanych przez rząd, proces legislacji wydłużył się w czasie.

Oficjalnie pojawiła się informacja, że program wakacji kredytowych 2024 ma wystartować 1 kwietnia bieżącego roku, co oznacza że zawieszenie rat kredytu zostanie również przesunięte na drugi kwartał. W praktyce kredytobiorcy będą mieli możliwość zatrzymania spłaty kredytu dwa razy w ciągu drugiego kwartału, czyli do końca czerwca.

Następnie od lipca do września będzie przysługiwało im jednorazowe zawieszenie raty i analogicznie – od października do końca grudnia również jednorazowo.

Rozpatrywanie przez bank wniosku o wakacje kredytowe

Według przepisów prawa, bank ma 21 dni roboczych na rozpatrzenie Twojej prośby o zawieszenie rat kredytu od momentu otrzymania wniosku w postaci papierowej lub elektronicznej – w zależności od formy składania wniosków.

W poprzednich edycjach programu wsparcia, obowiązywała zasada wskazania daty zawieszenia rat kredytu, niezależnie od dnia wpłynięcia wniosku. Oznaczało to, że jeśli Twój wniosek został złożony 1 czerwca, a Twoja prośba o wstrzymanie rat również zaczyna się 1 czerwca, bank powinien uznać wakacje kredytowe od wskazanej na piśmie daty. Jak to będzie wyglądało w nowym programie? Tego jeszcze dokładnie nie wiemy, ale z pewnością będziemy aktualizować wszystkie informacje na bieżąco.

Trzeba również rozważyć drugą opcję, kiedy Twój wniosek zostanie odrzucony przez bank. Co należy wtedy zrobić? Taka sytuacja może się wydarzyć z różnych przyczyn, ale najpierw konieczne będzie złożenie reklamacji do banku z prośbą o ponowną weryfikację. W ciągu 30 dni powinieneś otrzymać informację zwrotną, w której bank przyzna Ci rację i udzieli wakacji kredytowych lub przedstawi powody, dla których musiał odrzucić Twój wniosek. Najczęściej mowa o niespełnieniu wszystkich warunków przystąpienia do programu wsparcia.